Followers

Friday, October 14, 2011

Maj 31, 2011






Maj 31, 2011 
4 Batz, 9 Pax, 7 Ik

Dratzo! Powracamy! Wielu zgromadza się teraz na świecie i nasi Ziemscy Sojusznicy oraz nasi kuzyni z Agharty są prawie gotowi, aby wylansować tak oczekiwane działania w stosunku do spiskowca ciemności. Porozumienia podpisane kilka tygodni temu zaczęły dawać owoce. Zespół prawny europejskich sojuszników Ziemskich skompletował dokumenty, które będą użyte jako fundament w celu zastąpienia pewnej liczby głównych rządów. Obejmują one również podstawy prawne do anulowana nielegalnego stanu korporacji amerykańskiej. Możemy także poinformować, że organizacja, która ma zastąpić aktualny system finansowy przygotowuje w formie tajnej główne biura w Europie, Azji i obu Amerykach. Co do rozwoju innych spraw to ci, którzy są zobowiązani ustąpić ze starych rządów obejmują miejsca pracy wstępnie dla nich wyznaczone, a my ustawiamy nasze statki i personel jako poparcie dla nich. Grupy łączności mają zamiar zademonstrować nasze pełne poparcie dla tych zmian jako przygotowanie do pełnego ujawnienia. Ujawnienie jest zdarzeniem najbardziej monumentalnym w najnowszej historii Ziemi; jest aktem, który zakończy z pozornie niezwyciężoną ciemnością dosłownie z dnia na dzień!

Website: Planetary Activation Organization
  

Ujawnienie pozwoli nam rozpocząć bezpośredni dialog z wami. Do tej pory nasz kontakt ograniczał się do trzech obszarów „łagodnych” prób zbliżenia. Pierwszy obszar obejmował dekady tajnej interakcji z różnymi światowymi rządami, które w większości wypadków miały charakter prostej wymiany informacji. Ostatnio rozwinęły się one do spotkań obejmujących wiele krajów oraz zaproszonych prywatnie ważnych osób. Te mini-konferencje przyczyniły się do otrzymania zezwoleń w awansowaniu generalnej polityki naszych sojuszników Ziemskich. Drugi obszar dotyczy spotkań z wybranymi prywatnymi osobami, które w wielu wypadkach pozwoliły nam posunąć się do przodu w polityce zbliżającej nas do pierwszego kontaktu i uzyskaniu w tym celu nowych „przyjaciół”. Trzeci obszar to przesłania, które regularnie otrzymujecie, w których przekazujemy wam wiadomości dotyczące pierwszego kontaktu. Ostatnio nasze pertraktacje ustne zostały poparte bardziej stanowczymi gestami ze strony naszego zespołu obrony mocno świadczące o tym, że nasz kontakt jest bliski i nieunikniony.

Jedna z rzeczy, z którymi spotykamy się od początku, to niezmienna i pełna wrogość ze strony waszych tajnych rządów. Te tajne organizacje posiadają instalacje pod ziemią i na orbicie używając technologii by nam stale przeszkadzać. Dotychczas te bandy podróżujących 'komarów' nie były niczym więcej poza dokuczliwością, lecz ostatnio użyliśmy środków ograniczających jako część naszej pro aktywnej postawy, by podkreślić spiskowcowi ciemności naszą determinację odnośnie do różnych kluczowych zagadnień. Ta zdecydowana polityka sprowokowała naprawdę bardziej uprzejme reakcje ze strony ciemności mające doprowadzić do zreorganizowania albo zamknięcia tych instalacji. Co więcej, jest istotne, aby te technologie zostały wam ujawnione, ponieważ większość tych urządzeń może mieć korzystne efekty w ekonomii a zwłaszcza dla Gaji. Potrzebujecie dowiedzieć się więcej na temat Gaji niż to, czego was nauczono przy pomocy nauki oraz mediów, włączając w to naukowe i duchowe dane magazynowane w tych tajnych urządzeniach, ponieważ te informacje są krokiem do ponownego połączenia z waszą rodziną Aghartian.

Błogosławieństwa, kochani! Jesteśmy Wniebowstąpionymi Mistrzami! W ostatnich tygodniach dyskutowaliśmy na temat przemian jakie zachodzą w waszej rzeczywistości. Mówiliśmy o świadomym rządzeniu oraz dwóch aspektach, które na to wpływają: płynna dynamika grupy i cztery święte prawa. Te ostatnie zostaną wam przedstawione przez Federację Galaktyczną i przez Aghartian. Aghatianie są waszymi krewnymi, którzy zostali oddzieleni od was przez Atlantów oraz ich następców, Anunaki. Naszą świętą misją jest połączyć was ponownie z waszymi duchowymi oraz kosmicznymi rodzinami jak również przywrócić wam pełną świadomość. Ta misja jest już bardzo bliska spełnienia. Są przygotowywane działania prowadzące do utworzenia nowego rządu, zaprowadzenia dobrobytu oraz umożliwienia naszego ujawnienia włącznie z ujawnieniem nowej technologii, jak również prawdziwej historii Gaji i wielu świętych hierarchii. W momencie pierwszego masowego kontaktu, każdy z nas zamierza ujawnić się i przekazać wam tę świętą historię.

Do zakończenia tego procesu pragniemy podzielić sie z wami niektórymi ważnymi duchowymi pojęciami. Jednym z nich jest aspekt waszej świętej 'mocy duszy' oraz jej zastosowania. Każdy z was posiada specjalną świętą moc, którą dawno temu oddaliście ciemności i teraz jest potrzeba, aby ta moc została wam zwrócona. Po wielu specjalnych ceremoniach otrzymaliśmy od ciemności sposób jej przywrócenia nawet zanim dojdziecie do stanu pełnej świadomości. Jest to związane z następnym przesileniem jako boskim narzędziem manifestacji. Gaja otwiera się na wyższą duchową atmosferę pozwalając, abyście połączyli się w medytacji tak z tą górną atmosferą jak i z jej (Gaji)wnętrzem. Róbcie to przez siedem dni przed przesileniem i trzy dni potem. Wzywajcie nas, Stwórcę (Źródło), oraz waszą Boską Obecność Jestem, aby się zjednoczyli z potęgą waszej Świętej Duszy. Kiedy ten okres przesilenia zakończy się, będziecie mogli na nowo posiąść to, co zostało wam na tak długo zabrane.

Matka Ziemia nadal przygotowuje swoją powierzchnię dla przybrania nowej szaty. Powierzchnia Ziemi, którą znacie była gwałcona i plądrowana przez tysiąclecia, zwłaszcza przez ostatnie dwa wieki, w miarę powiększającej się populacji ludności wzrosło nadużywanie jej do granic. W konsekwencji tego upewniliśmy się, że nowe depozyty złota są umieszczone blisko głównych punktów siatki tak, aby te punkty węzłowe mogły zostać użyte do ustabilizowania i naprawienia szkód. Obecna destrukcja mająca miejsce na powierzchni Ziemi wynika w dużej mierze z potrzeby Gaji do ponownego zbalansowania tego, co ludzkość zniszczyła przez swoje zaniedbania. Jej królestwa na powierzchni są w stanie wielkiego zamieszania i wysłaliśmy wiele świętego światła do tych królestw w celu zmniejszenia skutków tego, co mogłoby zdarzyć się jeśli nie zostałyby właściwie zadbane. Gaja pragnie pomóc wam w drodze powrotnej do pełnej świadomości i ona odreagowuje tylko w celu ostrzeżenia i jako bodziec dla zmiany.

Nastał czas transcendentalnych Cudów, które zostały zesłane z Nieba! Ochranialiśmy Światło oraz jego świętą wiedzę przez tysiąclecia. Naszym zadaniem jest być drogowskazem i pokazywać wam drogę. Dawaliśmy wam zrozumienie i wiedzę od początku obecnej ery czyli od około 7000 lat. Uczyliśmy tych, którzy byli gotowi otrzymać tę wiedze i dzielić się nią. Naprawdę, każdy z was wniósł swoją cząstkę by poruszyć i doprowadzić ludzkość do tego chwalebnego czasu, kiedy nasze wszystkie zadania są bliskie zwycięstwa. Gaja was zna i kocha za wasze pozytywne myśli i działania, dzięki którym nastanie wspaniała era, gdy ludzkość powróci do pełnej świadomości. Cieszcie się faktem, że kończy się już era ciemności i ignorancji pozornie trwająca bez końca oraz tym, że nastąpi wkrótce wielkie ponowne połączenie z innymi dawno straconymi rodzinami ludzkimi oraz z Niebem!
Zaktualizowaliśmy dziś informacje dotyczące rozwoju sytuacji a Mistrzowie Wzniesieni wprowadzili was w pojęcie boskiej Potęgi Duszy. Jak zwykle, podstawowym zagadnieniem jest ujawnienie, które ma miejsce gdy stajecie się formalnie świadomi naszego istnienia a wasza rzeczywistość zmienia się nagle, na zawsze i na lepsze. "Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Syriańskim: Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)"


Dratzo! Powracamy! Wielu zgromadza się teraz na świecie i nasi Ziemscy Sojusznicy oraz nasi kuzyni z Agharty są prawie gotowi, aby wylansować tak oczekiwane działania w stosunku do spiskowca ciemności. Porozumienia podpisane kilka tygodni temu zaczęły dawać owoce. Zespół prawny europejskich sojuszników Ziemskich skompletował dokumenty, które będą użyte jako fundament w celu zastąpienia pewnej liczby głównych rządów. Obejmują one również podstawy prawne do anulowana nielegalnego stanu korporacji amerykańskiej. Możemy także poinformować, że organizacja, która ma zastąpić aktualny system finansowy przygotowuje w formie tajnej główne biura w Europie, Azji i obu Amerykach. Co do rozwoju innych spraw to ci, którzy są zobowiązani ustąpić ze starych rządów obejmują miejsca pracy wstępnie dla nich wyznaczone, a my ustawiamy nasze statki i personel jako poparcie dla nich. Grupy łączności mają zamiar zademonstrować nasze pełne poparcie dla tych zmian jako przygotowanie do pełnego ujawnienia. Ujawnienie jest zdarzeniem najbardziej monumentalnym w najnowszej historii Ziemi; jest aktem, który zakończy z pozornie niezwyciężoną ciemnością dosłownie z dnia na dzień!

Ujawnienie pozwoli nam rozpocząć bezpośredni dialog z wami. Do tej pory nasz kontakt ograniczał się do trzech obszarów „łagodnych” prób zbliżenia. Pierwszy obszar obejmował dekady tajnej interakcji z różnymi światowymi rządami, które w większości wypadków miały charakter prostej wymiany informacji. Ostatnio rozwinęły się one do spotkań obejmujących wiele krajów oraz zaproszonych prywatnie ważnych osób. Te mini-konferencje przyczyniły się do otrzymania zezwoleń w awansowaniu generalnej polityki naszych sojuszników Ziemskich. Drugi obszar dotyczy spotkań z wybranymi prywatnymi osobami, które w wielu wypadkach pozwoliły nam posunąć się do przodu w polityce zbliżającej nas do pierwszego kontaktu i uzyskaniu w tym celu nowych „przyjaciół”. Trzeci obszar to przesłania, które regularnie otrzymujecie, w których przekazujemy wam wiadomości dotyczące pierwszego kontaktu. Ostatnio nasze pertraktacje ustne zostały poparte bardziej stanowczymi gestami ze strony naszego zespołu obrony mocno świadczące o tym, że nasz kontakt jest bliski i nieunikniony.

Jedna z rzeczy, z którymi spotykamy się od początku, to niezmienna i pełna wrogość ze strony waszych tajnych rządów. Te tajne organizacje posiadają instalacje pod ziemią i na orbicie używając technologii by nam stale przeszkadzać. Dotychczas te bandy podróżujących 'komarów' nie były niczym więcej poza dokuczliwością, lecz ostatnio użyliśmy środków ograniczających jako część naszej pro aktywnej postawy, by podkreślić spiskowcowi ciemności naszą determinację odnośnie do różnych kluczowych zagadnień. Ta zdecydowana polityka sprowokowała naprawdę bardziej uprzejme reakcje ze strony ciemności mające doprowadzić do zreorganizowania albo zamknięcia tych instalacji. Co więcej, jest istotne, aby te technologie zostały wam ujawnione, ponieważ większość tych urządzeń może mieć korzystne efekty w ekonomii a zwłaszcza dla Gaji. Potrzebujecie dowiedzieć się więcej na temat Gaji niż to, czego was nauczono przy pomocy nauki oraz mediów, włączając w to naukowe i duchowe dane magazynowane w tych tajnych urządzeniach, ponieważ te informacje są krokiem do ponownego połączenia z waszą rodziną Aghartian.

Błogosławieństwa, kochani! Jesteśmy Wniebowstąpionymi Mistrzami! W ostatnich tygodniach dyskutowaliśmy na temat przemian jakie zachodzą w waszej rzeczywistości. Mówiliśmy o świadomym rządzeniu oraz dwóch aspektach, które na to wpływają: płynna dynamika grupy i cztery święte prawa. Te ostatnie zostaną wam przedstawione przez Federację Galaktyczną i przez Aghartian. Aghatianie są waszymi krewnymi, którzy zostali oddzieleni od was przez Atlantów oraz ich następców, Anunaki. Naszą świętą misją jest połączyć was ponownie z waszymi duchowymi oraz kosmicznymi rodzinami jak również przywrócić wam pełną świadomość. Ta misja jest już bardzo bliska spełnienia. Są przygotowywane działania prowadzące do utworzenia nowego rządu, zaprowadzenia dobrobytu oraz umożliwienia naszego ujawnienia włącznie z ujawnieniem nowej technologii, jak również prawdziwej historii Gaji i wielu świętych hierarchii. W momencie pierwszego masowego kontaktu, każdy z nas zamierza ujawnić się i przekazać wam tę świętą historię.

Do zakończenia tego procesu pragniemy podzielić sie z wami niektórymi ważnymi duchowymi pojęciami. Jednym z nich jest aspekt waszej świętej 'mocy duszy' oraz jej zastosowania. Każdy z was posiada specjalną świętą moc, którą dawno temu oddaliście ciemności i teraz jest potrzeba, aby ta moc została wam zwrócona. Po wielu specjalnych ceremoniach otrzymaliśmy od ciemności sposób jej przywrócenia nawet zanim dojdziecie do stanu pełnej świadomości. Jest to związane z następnym przesileniem jako boskim narzędziem manifestacji. Gaja otwiera się na wyższą duchową atmosferę pozwalając, abyście połączyli się w medytacji tak z tą górną atmosferą jak i z jej (Gaji)wnętrzem. Róbcie to przez siedem dni przed przesileniem i trzy dni potem. Wzywajcie nas, Stwórcę (Źródło), oraz waszą Boską Obecność Jestem, aby się zjednoczyli z potęgą waszej Świętej Duszy. Kiedy ten okres przesilenia zakończy się, będziecie mogli na nowo posiąść to, co zostało wam na tak długo zabrane.

Matka Ziemia nadal przygotowuje swoją powierzchnię dla przybrania nowej szaty. Powierzchnia Ziemi, którą znacie była gwałcona i plądrowana przez tysiąclecia, zwłaszcza przez ostatnie dwa wieki, w miarę powiększającej się populacji ludności wzrosło nadużywanie jej do granic. W konsekwencji tego upewniliśmy się, że nowe depozyty złota są umieszczone blisko głównych punktów siatki tak, aby te punkty węzłowe mogły zostać użyte do ustabilizowania i naprawienia szkód. Obecna destrukcja mająca miejsce na powierzchni Ziemi wynika w dużej mierze z potrzeby Gaji do ponownego zbalansowania tego, co ludzkość zniszczyła przez swoje zaniedbania. Jej królestwa na powierzchni są w stanie wielkiego zamieszania i wysłaliśmy wiele świętego światła do tych królestw w celu zmniejszenia skutków tego, co mogłoby zdarzyć się jeśli nie zostałyby właściwie zadbane. Gaja pragnie pomóc wam w drodze powrotnej do pełnej świadomości i ona odreagowuje tylko w celu ostrzeżenia i jako bodziec dla zmiany.

Nastał czas transcendentalnych Cudów, które zostały zesłane z Nieba! Ochranialiśmy Światło oraz jego świętą wiedzę przez tysiąclecia. Naszym zadaniem jest być drogowskazem i pokazywać wam drogę. Dawaliśmy wam zrozumienie i wiedzę od początku obecnej ery czyli od około 7000 lat. Uczyliśmy tych, którzy byli gotowi otrzymać tę wiedze i dzielić się nią. Naprawdę, każdy z was wniósł swoją cząstkę by poruszyć i doprowadzić ludzkość do tego chwalebnego czasu, kiedy nasze wszystkie zadania są bliskie zwycięstwa. Gaja was zna i kocha za wasze pozytywne myśli i działania, dzięki którym nastanie wspaniała era, gdy ludzkość powróci do pełnej świadomości. Cieszcie się faktem, że kończy się już era ciemności i ignorancji pozornie trwająca bez końca oraz tym, że nastąpi wkrótce wielkie ponowne połączenie z innymi dawno straconymi rodzinami ludzkimi oraz z Niebem!
Zaktualizowaliśmy dziś informacje dotyczące rozwoju sytuacji a Mistrzowie Wzniesieni wprowadzili was w pojęcie boskiej Potęgi Duszy. Jak zwykle, podstawowym zagadnieniem jest ujawnienie, które ma miejsce gdy stajecie się formalnie świadomi naszego istnienia a wasza rzeczywistość zmienia się nagle, na zawsze i na lepsze.

"Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja!(W Syriańskim:Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)"
Tłumaczenie: Ludmiła

      

No comments:

Post a Comment

Galactic Channelings

GREG GILLES

GREG GILLES
Polski

despertando.me - other channels

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
Polski

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
Polski

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
Polski

David Wilcock Translations

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
Polski

Tribute to White Cloud

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
Polski

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
Polski

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
Polski

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Polski

Sheldan Nidle Free Webinar