Followers

Monday, December 12, 2011

New translators
Dear Readers,

  We are looking for new translators  English-Polish, English-Koreanand English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Friday, October 14, 2011

Sierpień 23, 2011


Sierpień 23, 2011 
10 Men, 8 Uo, 8 Manik

Dratzo! Powracamy. Ostatnia faza procesu dostarczania jest rozpoczęta! Różne pakunki są przygotowywane do dystrybucji. Oczekuje się wprowadzenia pełnych urlopów bankowych, które będą mieć miejsce zaraz po formalnym ogłoszeniu nowych rządów tymczasowych. Te prawne urlopy zostaną użyte, by zmienić całkowicie amerykański system bankowy na nowe normy i regulacje, które będą wprowadzone wraz ze zniesieniem systemu Rezerwy Federalnej. W tym momencie wprowadzi się walutę z pokryciem. Jest to pierwsza część serii większych reform do jakich dojdzie równocześnie na całej planecie. Ten nowy światowy system finansowy będzie umożliwiony dzięki całkowitemu umorzeniu długów; zastosuje się wycenę dóbr i usług lecz bez indywidualnych lub korporacyjnych wpływów; zostanie również udostępnione bogactwo tajnych funduszy, aby zastąpić środki finansowe używane zwykle przez wasze rządy. Ludzkość będzie wyzwolona od uciążliwych brzemion i zachęcana do użycia zwrotów podatków, aby uruchomić krajowe ekonomie.

Website: Planetary Activation Organization
  

Maj 31, 2011


Maj 31, 2011 
4 Batz, 9 Pax, 7 Ik

Dratzo! Powracamy! Wielu zgromadza się teraz na świecie i nasi Ziemscy Sojusznicy oraz nasi kuzyni z Agharty są prawie gotowi, aby wylansować tak oczekiwane działania w stosunku do spiskowca ciemności. Porozumienia podpisane kilka tygodni temu zaczęły dawać owoce. Zespół prawny europejskich sojuszników Ziemskich skompletował dokumenty, które będą użyte jako fundament w celu zastąpienia pewnej liczby głównych rządów. Obejmują one również podstawy prawne do anulowana nielegalnego stanu korporacji amerykańskiej. Możemy także poinformować, że organizacja, która ma zastąpić aktualny system finansowy przygotowuje w formie tajnej główne biura w Europie, Azji i obu Amerykach. Co do rozwoju innych spraw to ci, którzy są zobowiązani ustąpić ze starych rządów obejmują miejsca pracy wstępnie dla nich wyznaczone, a my ustawiamy nasze statki i personel jako poparcie dla nich. Grupy łączności mają zamiar zademonstrować nasze pełne poparcie dla tych zmian jako przygotowanie do pełnego ujawnienia. Ujawnienie jest zdarzeniem najbardziej monumentalnym w najnowszej historii Ziemi; jest aktem, który zakończy z pozornie niezwyciężoną ciemnością dosłownie z dnia na dzień!

Website: Planetary Activation Organization
  

Maj 24, 2011


Maj 24, 2011 
10 Kan, 2 Pax, 7 Ik

Balik Selamat! Powracamy! Proces przekształcania waszego świata posuwa się naprzód w jego własnym boskim tempie. Tymczasem Wzniesieni Mistrzowie zamierzają wykorzystać tę okazję, by rozwinąć temat „świadomego zarządzania.” Następna część waszej podróży w świadomości wymaga od was zbadania nowych konceptów wokół tego jak wasze społeczeństwa mają zostać zorganizowane. Ten nowy światowy pogląd skorzystałby ze spojrzenia na to, jak Wewnętrzna Ziemia (Agarthanie) i inne podobne społeczeństwa stosują naturalny porządek i prawa w ich życiu. Zawiera to, co nazywamy „czterema podstawowymi Społecznymi Prawami.” Boskość dała nam te prawa jak przeszliśmy od ograniczonej do pełnej świadomości na planecie Vega (konstelacja Lyra) jakieś sześć milionów lat temu i tylko te prawa były dla nas odtąd inspiracją. Każde ludzkie społeczeństwo, które zbliża się do swojego pełnego potencjału dostaje te cztery uświęcone przewodniki i ten czas zbliża się do waszych ziemskich społeczeństw, aby zostać tak pobłogosławionym. Poprosiliśmy waszych kuzynów Agarthan, aby przygotowali wszechstronny zarys tych czterech praw i ich ziemskiej historii tak, abyście mogli łatwiej zrozumieć ich znaczenie.

Website: Planetary Activation Organization
  

Sunday, May 22, 2011

May 10, 2011

 Błogosławieństwa! Jesteśmy Wniebowstąpionymi Mistrzami! Przychodzimy dziś, kochani bracia i siostry, by przedstawić  kilka aspektów nowego systemu finansowego,  o których jeszcze nie  mówiliśmy. Przede wszystkim pozwólcie nam powiedzieć o narodach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny).

May 10, 2011

9 Oc, 8 Moan, 7 Ik


Selamat Jarin! Powracamy! Mistrzowie Wniebowstąpieni utrzymują nadal swoją pozycje w waszym świecie. Nasi Ziemscy Sojusznicy z boską pomocą przygotowują się na wielkie zmiany, które niedługo nastąpią. Przygotowujemy nasz personel do serii bardziej bezpośrednich interakcji z nowymi rządami, które włączają program formalnego rozpowszechniania i szybkiego ogłoszenia nowych technologii. Oceniamy także, co jest najpilniejsze w podtrzymaniu Matki Ziemi oraz jej ekosystemów, z których wiele znajduje się teraz w stanie krytycznym oraz przygotowujemy wstępne przedsięwzięcia, by rozwiązać te trudne sytuacje. Jednym z przykładów jest Zatoka Meksykańska i Arktyka. Nieustanne ostatnie akcje spiskowca ciemności pogorszyły powagę sytuacji i warunków w tych dwóch rejonach, a są jeszcze inne regiony o podobnym poziomie zagrożenia. Jesteśmy gotowi, by pomóc w chwilowym zachwianiu równowagi Gaji. Znajdujemy się także w końcowej fazie przygotowywania wstępnych prezentacji, które zostaną wam przedstawione przez naszych przedstawicieli i reporterów. Te szokujące informacje wymagają odpowiedniej kombinacji prawdy i szczerości.


Równocześnie mamy spotkania z naszymi Ziemskimi Sojusznikami, by zadecydować, gdzie umieścić ostatnich członków spiskowca ciemności. Wybraliśmy różne miejsca, gdzie będą mogli być zatrzymywani podczas rozpraw sądowych, które nastąpią niezwłocznie po masowych aresztowaniach, co umożliwi uprawomocnienie nowych tymczasowych rządów. Pierwsze dni tych nowych administracji będzie cechować podanie wielu informacji , między innymi, ujawnienie ogromnych i nie zgłoszonych funduszy, które mają służyć jako fundament do rozwiązania problemu rządowych długów oraz przywrócić wiele zasadniczych i różnorodnych usług takich jak np. edukacja dzieci. Inne fundusze mają być użyte do unowocześnienia i przygotowania tych rządów do przekazania do użytku publicznego dotychczas tajnej technologii. Dodatkowo, jest olbrzymi program umorzenia długu oraz wprowadzenie publicznej przejrzystości polityki. Będzie wam przekazana wielka odpowiedzialność. Bądźcie gotowi, Kochani, by poprzeć te istotne zmiany i pomóc waszym społeczeństwom w dążeniu do osiągnięcia pełnej świadomości.


Błogosławieństwa! Jesteśmy Wniebowstąpionymi Mistrzami! Przychodzimy dziś, kochani bracia i siostry, by przedstawić kilka aspektów nowego systemu finansowego, o których jeszcze nie mówiliśmy. Przede wszystkim pozwólcie nam powiedzieć o narodach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). Nasi ziemscy sprzymierzeńcy znają doniosłość tych czterech państw dla reformy pieniężnej i potajemnie przydzieliły im serię kluczowych zadań. Brazylia jest narodem przełomowym z dwóch powodów: po pierwsze, jest bardzo ważne, aby dorzecze Amazonki zostało odrestaurowane do jej poprzedniej funkcjonalnej wydajności ekologicznej; po drugie, Brazylia potrzebuje zapewnić dobrobyt dla swojej ogromnej liczby mieszkańców. Reforma pieniężna i umorzenie długu pozwoli im spełnić oba zadania. To samo dotyczy Indii i Chin. Tutaj potrzeba zabezpieczyć wielkie duchowe dziedzictwo oraz zapewnić ponad bilionowi mieszkańcom odpowiedni poziom życia. I tu również reforma pieniężna i umorzenie zadłużenia będą fundamentem, aby nowe władze mogły zastosować odpowiednie polityki w celu sprostania tym gigantycznym zadaniom. Nastanie w Indiach era imponującego odrodzenie duchowego!


Teraz przechodzimy do Rosji. Rosja była narzędziem do ustanowienia nowej polityki gospodarczej dla Europy. Ich obszerne rezerwy złota oraz położenie geograficzne ( między Uralem i Kaukazem) wyznaczają jej specjalną rolę pośrednika do uruchomienia tego nowego programu. Pracowaliśmy z Rosją w rozmieszczeniu wielkich depozytów złota oraz ochronie przed ich zniszczeniem. Oprócz tego, używaliśmy specjalnych energii z obszaru sąsiadującego z Kaukazem, by asekurować resztę waszych globalnych depozytów złota przed ich zniszczeniem ze strony spiskowca ciemności. Jest to możliwe dzięki specjalnej grupie, którą wspieraliśmy w Rosji w tym czasie. Ta grupa jest przeznaczona do uformowania tymczasowego rządu mając pełne poparcie ze strony naszych Ziemskich Sprzymierzeńców. Rosja używa swojej nowej pozycji ekonomicznej w świecie, by asystować pozostałym państwom BRIC w przygotowaniu innych narodów do przyjęcia nowego globalnego systemu monetarnego.


Moi bracia i siostry, postęp w zmianach rządów jest kontynuowany! Nadzorujemy ostatnią serię przeszkód prawnych takich jak; masowe podpisy ustanowienia nowego systemu ekonomicznego przez większość narodów, które zgadzają się z propozycjami narodów BRIC oraz zebranie dokumentów, które uruchomią "zmianę-warty" w wielu narodach. Te prawne dokumenty końcowe zawierają dyspozycje, by zakończyć długie panowanie Korporacji USA i by Ameryka powróciła do swojego pierwotnego rządu konstytucyjnego. Ten rozwój wypadków zazębia się ze szczegółowym rozliczeniem funduszy w celu zapewnienia dobrobytu. Naszym celem jest ukończyć oba procesy równocześnie. Wtedy będziemy mogli przejść do końcowej fazy programów dobrobytu i rozpocząć, razem z Federację Galaktyczną, przygotowanie do wprowadzenia nowych rządów. Wtedy naszym zadaniem będzie pełne poinformowanie was na temat następnych kroków w boskim marszu do osiągnięcia pełnej świadomości.


Dążenie do osiągnięcia przez was pełnej świadomości było naszą główną misją przez ostatnie tysiąclecie. Wszyscy pracujemy nad duchowym oświeceniem ludzkości w charakterystyczny i unikalny sposób. Użyliśmy pośrednictwa Duchowej Hierarchii Gaji, aby rozprzestrzenić mądrość i wiedzę potrzebną wam do awansowania w świadomości. Nasze przekazy i kierownictwo przyczyniają się do tego, że stajecie się każdego dnia bardziej świadomi kim w rzeczywistości jesteście. Dalszy wasz postęp w rozwoju świadomości jest niezbędnym przygotowaniem do tego, co jest zaplanowane dla was ze strony Nieba. Agartha jest waszym ostatecznym celem. Tam, dobrze przygotowany personel wyznaczony przez Federację Galaktyczną i przez Niebo doprowadzi do połączenia was z powrotem w całkowitą świadomość (połączenie odnosi się do eliminacji dwoistości N. T). Wtedy poznamy się i powitamy was wśród nas ! Wszyscy, absolutnie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zadania w utrzymaniu Gaji i w rozsiewaniu Światła w całym Stworzeniu!


Misja Pierwszego Kontaktu jest skoncentrowana na Matce Ziemi. Monitorowaliśmy zwłaszcza wzrastającą ilość trzęsień w głębinach morskich na Południowym Pacyfiku, Atlantyku i Oceanie Indyjskim. Te trzęsienia zaczynają zmieniać położenie Płyt Oceanicznych Pacyfiku Południowego, Centralnej części Oceanu Indyjskiego i Środkowego Atlantyku. To z całą pewnością zapowiada wielkie trzęsienia ziemi, które wkrótce nastąpią blisko Azji albo w głębi Pacyfiku Północnego. W tym rejonie zarejestrowano serię intensywnych rezonansów o bardzo specyficznych właściwościach wywołujących echo. Pracujemy z różnymi zainteresowanymi stowarzyszeniami, by zmniejszyć skutki tego, co dziś wskazuje na naprawdę kolosalne wstrząsy oraz masowe tsunami o dużym zasięgu. Te objawy są na razie ostrzeżeniem ze strony Gaji , abyście wszyscy obudzili się i stali się świadomi świtu Nowej Ery.


Czyńcie wszystko co jest niezbędne by przygotować się i zaakceptować, że nie jesteście sami! Uznajcie, że jesteśmy tutaj i jesteśmy przygotowani by rozpowszechnić serię istotnych dla was faktów. Mistrzowie Wzniesieni są bardzo blisko i są gotowi by zmienić waszą rzeczywistość, w mgnieniu oka! Ten nowy świat jest na temat świadomości oraz wprowadzenia was do galaktyki i w końcu powitanie was oraz życzenie waszego nowego TY.


"Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Syriańskim Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)"

Website: Planetary Activation Organization
Tłumaczenie: Ludmiła


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfsnpolish.blogspot.com - POLISH
http://gfsnslovensky.com - SLOVAKIAN
http://sheldannidlefrancais.blogspot.com/  - FRENCH
http://gfsnkorean.blogspot.com/ - KOREAN
http://sheldaninromanian.blogspot.com - ROMANIAN
<><><><> <><><><>
<><><><>
<><><><>
<><><><>
<><><><> <><><><>
<><><><>
<><><><>
<><><><>

Monday, April 4, 2011

April 4, 2011

Update to all PAO Supporters
April 4, 2011 
Though still unable to prepare his updates or work on Webinar 16, Sheldan is slowly recovering. He is eager to resume his work schedule as soon as his eyes and energy return to normal. Once he is ready to present Webinar 16, PAO will announce its new times.


Sheldan would like to share the following with you:

Dear Friends of PAO,

I am experiencing a spiritual renaissance – a rebirth of my original dedication to the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy that will free me to successfully take the PAO, its friends and family to the next level in our preparation for first contact and the arrival of our Spiritual Hierarchies.


With this will come the great changes and prosperity to which we all have looked forward for so long. The next milestones for PAO will mark the beginning of renewed commitments and another step forward in our consciousness awakening.


For the past week, I have been undergoing an intense spiritual, mental, emotional and physical integration that has taken its toll on my eyes and energy levels and made it virtually impossible for me to work on a computer. As a result, I have had to miss a couple of updates and reschedule my latest Webinar 16 to early April. During that Webinar, I will bring you up to date on Earth changes, such as the recent series of earthquakes and the Japanese nuclear plant catastrophe, as well as the political upheavals in the Middle East and North Africa.


First Contact is a spiritual contact – an awakening to a new consciousness. It is a time for us to see ourselves with new eyes. It is a time for us to come together in unity as one people. It is a time for us to commit ourselves to sustain and uphold each other, always.


PAO is committed to the re-dedication of our role in this unprecedented spiritual event. We can do this by re-emphasizing our inter-connection through Planetary Activation Groups (PAGs). PAGs need to become PAO's critical center. PAO seeks to encourage the formation of PAGs and their interaction within the Planetary Activation family. I will be dedicating a future Webinar to the role of PAGs and how they operate. A good information source for everyone is my book, Selamat Ja! A Guide for Galactic Humans.

I look forward to resuming the updates as soon as I can, and to serving you even more completely by means of my newly acquired understandings.


Selamat Kasi Da! Selamat Gajun!
(Sirian for "In Loving Service~Be One!")

Sheldan Nidle

Founder, PAOFriday, April 1, 2011

01 marzec 2011

Galaktyczna Federacja Sheldan Nidle
01 marzec 2011
4 Ahau, 18 Zac, 7 IkSelamat Jarin! Powracamy by kontynuować naszą dyskusję z wami. Gaja zwiększa swoje sygnały ostrzegawcze dla ludzkości świadczące o tym, że nadszedł moment wielkiej transformacji zleconej przez liczne dekrety Nieba. Ci, którzy nadal używają oszustw by przedłużyć czas swojego panowania także są ostrzegani, że Niebo pragnie, aby zmiany nastąpiły natychmiast! Zgodnie z tym poinstruowaliśmy nasz personel dyplomatyczny oraz łączności, aby jasno dali im do zrozumienia, że jakiekolwiek przyszłe opóźnienie nie jest godne polecenia. Tymczasem, nasi Ziemscy Sojusznicy pracują wnikliwie, by wykonać brakujące zadania a my z naszej strony, zleciliśmy serię wydarzeń, aby popchnąć realizację pozostałych zadań. Te działania zbiegają się w punkcie naszej linii czasowej, która została wyznaczona przez Niebo oraz niebiańską hierarchię. Jesteśmy zobowiązani do realizacji tych zmian i zaalarmowaliśmy różne rządy, że nie będziemy tolerować statusu quo gdy te daty zostaną osiągnięte. Nasza przewaga technologiczna udowodniła wystarczająco, że mówimy poważnie.
Ostrzeżeniom tych buntowniczych rządów towarzyszyły dowody naszych umiejętności w formie neutralizacji wielu z ich tajnej technologii i zamierzamy poszerzyć sferę tych działalności w miarę, jak zbliżają się wyznaczone daty. Kładziemy nacisk na nasze rozwiązanie przez „zdobycie” wielu liderów naczelnych rządów by dać im pewność z pierwszej ręki, że określone wymagania z naszej strony muszą być natychmiast uwzględnione. Używamy bardzo podstawowych sposobów by podkreślić te punkty, lecz musimy udowodnić spiskowcu ciemności fakt, że nasze możliwości i zdolności znajdują się daleko poza ich zasięgiem. Ponadto, ta siła ma cel boski i nie może być zatrzymywana, aż główne cele tej misji zostaną spełnione. Ostatecznie powiększyliśmy nasz stopień interwencji i jesteśmy skupieni na usunięciu ciemności i jej poddańczych gangsterów władzy. Przygotowania do waszego okresu przejściowego są bliskie osiągnięcia maksymalnej prędkości i mamy nadzieję, że spiskowiec ciemności zrozumiał, że nastał moment ich bezwarunkowej abdykacji.
Spiskowiec ten rządził światem w przeróżny sposób od ponad dwunastu i pół tysięca lat. Nie jest przedmiotem dyskusji uznanie, że jego królestwo rzeczywiście się zakończyło i dlatego też my początkowo uznaliśmy za stosowne użyć „aksamitnych rękawiczek” w naszych negocjacjach z nimi. Oczywiście, to zbliżenie nie zaprowadziło nas bardzo daleko, do tego stopnia, że przeszliśmy do następnego etapu przejęcia kilku z ich nadzwyczaj cennych działaczy i ta akcja uświadomiła ich sytuację. Jednak nawet ta taktyka nie poruszyła ich. To doprowadziło do wyżej wspomnianego uprowadzenia, i to naprawdę zwiększyło ich predyspozycję do uważności! W związku ze szczegółami dotyczącymi ich bezpieczeństwa, zostało tym liderom pokazane w prosty sposób, że nie mogą zatrzymać naszych akcji. Obiecaliśmy więcej takich działań i udowodniliśmy wszystkim, że nasze siły idą daleko poza to co stosowaliśmy dotychczas. Ta próba naszej stanowczości doprowadziła do nadzwyczajnych, pilnych spotkań rady inspicjentów ciemności, które jednak nie doprowadziły do większych ustępstw. W związku z tym musieliśmy zastosować inne rozwiązania, aby pozbawić działania znaczną ilość tajnej technologii rządowej. To nareszcie naprawdę przykuło ich uwagę!
Naszym celem jest umożliwić naszym Ziemskim Sojusznikom usunięcie tych tyranów z ich mocy i w konsekwencji dać wam zaczerpnąć wolności, suwerenności i pomyślności, na którą w pełni zasługujecie. Przygotowania w waszym świecie osiągnęły etap, gdzie te warunki mogą się łatwo manifestować i naprawdę ludzkość zademonstrowała jasno, że pragnienie tych przez Boga nadanych praw płonie gorącym płomieniem w waszym wnętrzu. Niebo popiera całkowicie wasze życzenia przejawiane w sercu i nasza misja jednomyślnie postanawia, aby te warunki zamanifestowały się zanim dojdzie do pierwszego kontaktu. Dlatego skierowaliśmy naszych Sojuszników Ziemskich na taką drogę, która doprowadzi do ich realizacji dla wszystkich. Jesteśmy świadomi ogromnych frustracji i pozornie nieskończonych opóźnień, do których dochodzi; my także szanujemy te dzielne dusze, które łączą się, by pokazać wrodzoną moc, która te życzenia może generować. Wasze globalne społeczeństwo jest w ogniu krzyżowym i można namacalnie wyczuć, że nastał moment dla zasadniczej zmiany. I naprawdę, to się już manifestuje teraz!
W miarę jak posuwacie się w procesie przejścia, pierwszą rzeczą, jaką zauważycie będzie chaos rosnący na całej planecie. Ten chaos oczywiście powoduje proporcjonalny wzrost waszych frustracji, która prowadzi do licznych ulicznych akcji w celu obalenia niektórych rządów. Chociaż spiskowiec może mieć przewagę, otwiera to także różne sposobności dla światła! Niestabilna scena ostatnich globalnych wydarzeń zapowiada wielkie zmiany gotowe, aby pojawiły się na horyzoncie. Nasi Ziemscy Sojusznicy są bliscy upewnienia się, że główne rządy w waszym świecie nie mają przyszłości, co dla nas również jest podstawowym warunkiem. Przedstawiliśmy tym zrzeszonym z władzami ciemności wiele nieodpartych uzasadnień, aby zeszli ze sceny i oczekujemy z ich strony pełnego i stosownego wykonania tego polecenia. Wyznaczyliśmy nasz personel by im asystował i kontrolował działalność tych rządów w miarę jak będą się poważnie zastosowywać do serii rozporządzeń Nieba.
Zmiany na powierzchni jakich doznaje Matka Ziemia są na etapie żywiołowym. Głównym punktem skoncentrowania jest Pierścień Ognia na Pacyfiku, gdzie intencją jest rozpoczęcie wznoszenia się dna morskiego, aby przywrócić Lemurię. To oznacza, że część terenów sąsiadujących z tymi płytami tektonicznymi są teraz zagrożone i trzęsienia ziemi, jak te w Nowej Zelandii i będą często występować na łańcuchu małych wysp Bożego Narodzenia i Fuji. Cały basen Pacyfiku znajduje się teraz w wyjątkowym stanie co poprzedza podnoszenie się tych terenów, które połączą brzegi Australii, Indonezję i szereg innych. Te nowe ziemie na nowo będą rysować mapę Pacyfiku, a to co wyłoni się będzie oceanem, który na nowo obejmie starożytny i długo-zagubiony kontynent i rozdzieli bardziej równomiernie ląd i morze. Naprawdę będzie to globalny fenomen!
Powrót Atlantydy jest następną kością niezgody dla spiskowców, ponieważ każdy ocean zawiera tajemnice, które z trudem utrzymywali w sekrecie. Ocean Atlantycki zawiera dużo niezaprzeczalnych dowodów istnienia Atlantydy: stworzone przez człowieka sieci dróg, wielkie piramidy, i obecność fenomenu tajemniczej energii. Spiskowiec działał bardzo skutecznie by utrzymać te informacje w tajemnicy; wiele ekspedycji badawczych było kontrolowanych na zlecenie „odpowiednich” władz. Teraz zamierzamy ułatwić badaczom odkrycie prawdy. Legendarne ziemie Atlantydy istnieją i dobrym miejscem, aby zacząć poszukiwania jest południowy-zachód Kuby oraz teren na morzu między Kubą i Yucatanem. Prosimy zainteresowanych, aby rozpoczęli poszukania właśnie tam i podążali za naszymi statkami by znaleźć więcej takich miejsc do swoich badań
Nasza podróż do waszego świata jest najnowszą z wielu; obserwowaliśmy was przez tysiąclecia i nasze badania zrealizowały się we współpracy z Arghatianami. Teraz nastał moment pierwszego kontaktu a to wymaga boskiego mandatu w celu usunięcia rządzącego spiskowca. Każda z tych korporacji rządowych wymaga mocnego„ kopniaka” by spowodował ich rezygnację. Jesteśmy zdeterminowani towarzyszyć wam w domaganiu się praw i uzyskać pomyślność, do której macie prawo jako suwerenni i wysoce świadomi obywatele Gaji!. Macie boskie przeznaczenie i Gaja zna jego sens tak dla niej jak i dla jej najcenniejszych ekosystemów. Przychodzimy ułatwić to wszystko i zagwarantować, że nadchodzący następny krok nastąpi w momencie wyznaczonym przez Lorda Surea oraz święte dekrety Nieba.
Dziś mówiliśmy na temat tego, co zostało zrobione, aby doprowadzić do nadchodzących wydarzeń oraz trochę więcej na temat pierwszego kontaktu. Jesteśmy gotowi aby ogłosić ważne informacje, które przygotują kroki do naszego pierwszego formalnego zetknięcia się z wami. Przyszedł czas, aby niektóre istotne wydarzenia miały miejsce w waszym świecie.Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Syriańskim Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)
Website: Planetary Activation Organization
Tłumaczenie: Ludmiła


Friday, March 4, 2011

22 lutego 2011


Galaktyczna Federacja Sheldan Nidle


22 lutego 2011
10 Ben, 11 Zac, 7 Ik
Selamat Jarin! Przychodzimy by kontynuować naszą dyskusję na temat przemian, które zachodzą w waszym świecie. Nasi ziemscy sojusznicy kontynuują rozwój planów, by wprowadzić do globalnego społeczeństwa bardzo potrzebny, nowy system finansowy. Te światowe zmiany są oparte na prawdziwie twardej monecie obejmującej sześć monet głównych. Nadzorowaliśmy utworzenie depozytów złota i srebra w specjalnych miejscach na waszej planecie, aby służyły dwom celom: po pierwsze; ustabilizować wasze globalne waluty i umożliwić wprowadzenie całkowicie odmiennych zasad w celu uporządkowania międzynarodowej działalności bankowej. Po drugie; specjalne umiejscowienie tych zasobów ma na celu wzmocnić główne punkty energetyczne Gaji w najbardziej wrażliwych topograficznych węzłach. Większość narodów zaangażowanych w te skomplikowane pertraktacje zobowiązały się ostatecznie do realizacji tych planów. Teraz pozostają jeszcze do uzgodnienia sprawy związane z logistyką zainstalowania kilku tymczasowych rządów. Te rozmowy znajdują się już w końcowym etapie i oczekuje się , że zostaną zakończone lada chwila. Niektóre kluczowe państwa już zgodziły się na ogłoszenie paktu nowego rządu międzynarodowego.


W międzyczasie, dyskutujemy o kwestii oficjalnego ogłoszenia naszej obecności z różnymi rządami i naszymi Ziemskimi sojusznikami. Pragniemy pojawić się na statkach w pierwszym miesiącu od ustanowienia tymczasowych rządów. Niektórzy chcą odwlec to do połowy drugiego miesiąca. My silnie odczuwamy, że ujawnienie powinno nastąpić jak tylko wstępne ogłoszenie będzie miało możliwość zostać przyjęte i będą zakończone uzupełniające procedury, co zgodnie z naszymi sojusznikami Ziemskimi zawiera się w harmonogramie dwóch tygodni, pomimo, że wielu się z tym nie zgadza. Przeszkody spowodowane przez spiskowca ciemności muszą zostać rozwiązane w decydujący sposób zanim nastanie nasze ujawnienie. Uważamy również jako bardzo istotne, aby nowe technologie już istniejące w waszym świecie jak również te, które my ujawnimy zostały zawczasu podane do publicznej wiadomości, gdyż to może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki każdy z was zareaguje na to wstępne ujawnienie. Jednakowoż nowe systemy władzy także potrzebują ostatecznego dowodu, że świat, który powstaje znacznie różni się od tego, który był przedtem. Całkowite ujawnienie i ogłoszenie nowych i zdumiewających technologii doprowadzi do sukcesu!


Te nowe polityki i ujawnienia udowodnią każdemu, że świat w którym żyją dramatycznie się zmienił w pozytywny sposób. To stwarza podstawę dla naszych komunikatów na temat końca waszej podróży do pełnej świadomości. Nasza dyfuzja będzie działać w taki sposób, aby rzucić najkorzystniejsze światło na temat tego, co czeka ludzkość na Ziemi. Inny pozytywny aspekt, to oficjalne przedstawienie Agarthan, waszej rodziny z Ziemi Wewnętrznej, którzy mogą poprowadzić was do naprawdę pouczającej wzajemnej interakcji dotyczącej wszystkiego, co tak nagle wydarza się wokół was. Wasze indywidualne procesy wznoszenia się są unikalne dla każdego z was i zachodzą w genetycznych i epigenetycznych sekwencjach, które was charakteryzują. Wznoszenie jest procesem, który postanowiliście zanim wcieliliście się w tej rzeczywistości i Niebo pozwoliło nam być obecnym w tym działaniu i tworzyć komnaty Światła, które umożliwią wasz skok do pełnej świadomości. Niebo kieruje każdym krokiem waszego wznoszenia i wydało rozporządzenia dla aniołów opiekujących się wami. Ten proces dzieje się zgodnie z agendą osiągającą szybko punkt, w którym wiele faktów powinno zostać podanych do waszej wiadomości .


Pierwszą sprawą o jakiej cała ludzkość musi być powiadomiona to informacja, że proces wznoszenia się przebiega prawidłowo. Druga dotyczy tego, że potrzebujecie teraz konkretnych dat i znaków dotyczących zachodzących i spodziewanych wydarzeń a nie dopiero wtedy, aż staniecie się są całkiem świadomi. Po trzecie, potrzebujecie wielkiej mocy, by ogarnąć to wszystko co się ma dokonać i być pewnym, że cały proces jest bezpieczny i będzie mieć w pełni korzystne zakończenie. To tutaj nastąpi ogłoszenie naszej technologii. Będziemy mogli zademonstrować to co zostanie wprowadzone i zabrać was na różne przejażdżki, aby pokazać wam , gdzie to wszystko się wydarzy. Wasz żywy świat, Gaja, chce abyście w pełni zrozumieli co was czeka. Co więcej, nadchodzący okres przejściowy będzie krótki i wykorzystany na wasze szkolenia oraz na to, abyście w sposób komfortowy dokonali waszej cudownej transformacji. Nasza technologia może nie tylko zademonstrować lecz także pozwolić wam doświadczyć tego, co wam przekazujemy, a to może złagodzić wszelkie wątpliwości, jakie macie na temat tego procesu.


Wasze wzniesienie do pełnej świadomości zostało obiecane przez Niebo eony temu. Przodkowie wasi przybyli do tego królestwa około 900.000 lat temu i ich pierwsze osiedlenie miało miejsce tak na powierzchni Ziemi jak i w jej wnętrzu za pełną aprobatą Gaji oraz jej hierarchii duchowej. Atlantyda była faktycznie ostatnią założoną kolonią Ziemską znajdującą się na powierzchni, podczas gdy w Ziemi Wewnętrznej zostały zbudowały imponujące kryształowe miasta, w których panował nieprzerwany pokój przez prawie 800.000 lat. Atlantyda była cywilizacją, w której po raz pierwszy pozwolono grupom buntowników zjednoczyć się, by stworzyć własny rejon zamiast być rozrzuconymi między wielu różnymi koloniami. Potajemnie Atlanci mieli swój własny odmienny plan ; oni zamierzali stać się przyszłymi władcami planety. Taka sposobność nadarzyła się po raz pierwszy, kiedy około 50.000 lat temu rada Lemurian ustanowiła oddzielne administracje dla każdej kolonii na powierzchni Ziemi.


Około 25.000 lat temu zgubne plany Atlantów wydały owoce przeprowadzając deprawujące eksperymenty, które w końcu doprowadziły ich do zguby. Wtedy, około 13.000 lat temu znaleźliście się w bardzo trudnym położeniu i aby móc przeżyć, zostaliście uzależnieni od tych pochodzących z zewnątrz-z innego świata znanych jako Anunaki, to było ich imię sumeryjskie. Grupa ta należała wówczas do Sił Ciemności, charakteryzował ich świat pełen strachu, wojen, nienawiści, religii i niedostatków, i w ten sposób nauczyliście się żyć na tej ziemi pełnej strachu i pracy. Teraz osiągnęliście punkt, gdzie wszystko ma się zmienić. Staliście się zdolni czerpać mądrość zmagazynowaną w waszym epigenetycznym zapisie, która w połączeniu z procesem wznoszenia się przeobrazi was we wspaniały przykład zmiany dokonującej się na niezmierzonych rejonach galaktyki okupowanej przez dawne dzieci ciemności Anchary.


Ten wasz los jest bardzo ważny dla Federacji Galaktycznej. Wiele osób, które do niedawna sprzeciwiały się nam, teraz niecierpliwie oczekują na powrót do pełnej świadomości. Pochwalamy jak w sposób mistrzowski walczyliście z wieloma przeszkodami w powrotnej podróży i galaktyka jest bardzo zadowolona ze sposobu w jaki wypełniacie dekrety Lorda Surea oraz starania w przygotowaniach do ostatecznego wielkiego parcia w osiągnięciu wzniosłego celu. Mamy zamiar asystować wam a następnie występować w roli mentorów. Jak powiedzieliśmy wielokrotnie przedtem, uwierzcie , że przybywamy, aby pomóc i zapewnić wasz sukces. Spiskowiec ciemności trwa w sprzeciwianiu się temu co ma się wydarzyć, lecz ta sytuacja ma się już ku końcowi. Członkowie zespołu pierwszego kontaktu są gotowi, by stworzyć warunki, które dopełnią waszą podróż. Wtedy będziemy mogli triumfalnie przywitać was w naszych szeregach.


Gaja jest istotą bardzo żywotną! Zawiera w swoim wnętrzu te same energie, które ukształtowały galaktykę około 20 miliardów lat temu. W tamtym czasie byliśmy jedynie duchami boskimi przygotowywanymi do naszej podróży w nieskończenie kształtującej się ciekawości którą jest fizyczność. Od tamtego czasu wszyscy przebywamy w licznych formach i gęstościach, we wdzięku i radości rozwijając plan boski w tych królestwach. Ta długa i zawiła Odyseja została zarejestrowana w setkach książek, które znajdują się we wszystkich gwiezdnych narodach, jedną z nich jest 'Księga Zrozumienia' z Syriusza. Ta księga opowiada o emigracji osób z Vegi do Syriusza B (Akonawei) prawie 4 miliony lat temu. Opowiadania te będą wam udostępnione po ujawnieniu się Agarthan.


Dziś roztrząsaliśmy postęp w waszym powrocie do pełnej świadomości. Pierwszy kontakt jest jednym z końcowych kroków tego działania. Przychodzimy, aby poznać i pozdrowić naszych kuzynów i celebrować wasz triumf. Koniec ciemności! Czas radości jest bardzo bliski!
Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Syriańskim Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)


Website:
Planetary Activation Organization
Tłumaczenie: Ludmiła
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Thursday, February 17, 2011

February 8, 2011


Galaktyczna Federacja Sheldan Nidle
February 8, 2011
9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik
Dratzo! Powracamy! Dużo się zdarzyło i przybywamy w najbardziej krytycznym momencie w transformacji: waszej i waszej rzeczywistości. Wielkie końcowe rozliczenie jest w toku i kiedy ta dwuetapowa operacja będzie zakończona, globalne dostawy obfitości i bardzo potrzebna zmiana rządów będzie mogła się rozpocząć. Te zmiany są końcowymi wymaganiami zanim maskowanie UFO możne być zaprzestane! Konsekwentnie, pracujemy bardzo ostro, aby upewnić się, że te wydarzenia staną się tak jak Niebo zadekretowało. Lord Surea zezwolił na serię dalszych boskich postępowań, które zapoczątkują ogromną transformację rzeczywistości waszego systemu słonecznego, która nawet teraz jest całkiem ewidentna we wzrastających niezwykłych działaniach, które obejmują przestrzeń od Słońca do zewnętrznych krawędzi waszego słonecznego systemu. A jednak te zmiany są tylko bladą zapowiedzią tego co Niebo przygotowuje: one mają przekształcić waszą rzeczywistość od ograniczonej świadomości dwu-polarnej do pełnej świadomości mono-polarnej. W końcowym efekcie, wasz system słoneczny będzie miał tylko drobne podobieństwo do jego obecnej formy.


Ta fizyczna transformacja ma utworzyć środowisko, w którym będziecie pełnili swoją rolę jako prawdziwi fizyczni Aniołowie w tej Galaktyce Drogi Mlecznej. Będziecie odpowiedzialni za utrzymywanie waszego żywego świata i przepływu ważnego strumienia siły witalnej przez system słoneczny. Jednak te zadania nie ograniczają się do podtrzymywania tylko waszego planetarnego domu; one rozciągają się na pomaganie innym grupom fizycznych Aniołów utrzymujących tę galaktykę i wszystkich innych, którzy są częścią fizyczności. Rozumiemy, że w tym czasie to może wydawać się dla was raczej przytłaczające, ale będzie to w prawdzie tylko jednym z wielu zadań, które wykonujecie każdego dnia. Otaczani i popierani, będziecie stawali się planetarnym i galaktycznym społeczeństwem złożonym z wielu głównych ‘klanów’, które pozwolą waszemu społeczeństwu działać w jego najpełniejszym potencjale. Następnie będziecie w kontakcie ze współpracownikami z innych światów rozrzuconych po całej galaktyce. Razem uformujecie Galaktyczną Federację, która będzie pojazdem, dzięki której będziecie mogli wypełniać wszystkie wasze najważniejsze obowiązki wobec Nieba i wobec innych. Ponadto, dotrzecie do innych galaktyk i utworzonych podobnych organizacji, by zamanifestować boski plan.


Powyższy scenariusz właściwie opisuje nasze doświadczenie sprzed czterech milionów lat. Od tego czasu integrujemy setki tysięcy galaktycznych społeczeństw w naszej Federacji z najdalszych zakątków tej galaktyki. Witając te niedawno obudzone gwiezdne narody, uczymy się wiele wręcz oszałamiających rozmaitości, które Twórca rozpostarł między nami. Także, wy macie wspaniałą przyjemność zaczynając swoją własną podróż do pełnej świadomości. Przyszliśmy tutaj doglądać procedur, które przywrócą was do pełnej świadomości wbrew oszacowaniom naszej Naukowej i Badawczej floty, że byliście wielce nieprzygotowani do naszego nadejścia. Zainspirowani oświadczeniami Nieba stworzyliśmy komendę Pierwszego Kontaktu, przybywając w radosnym oczekiwaniu do waszych brzegów. Przez minione dwie dekady przyglądaliśmy, uczyliśmy się; i stopniowo (co było dozwolone) uczestniczyliśmy w tych działaniach, które teraz prowadzą was do pełnej świadomości. Te działania teraz dotarły do fazy, gdzie streszczenie byłoby przydatne; bo jest ważne, żebyście zrozumieli, że nie naruszyliśmy waszej wolnej woli.


Twórca wysłał nas tutaj z obszernymi instrukcjami, które teraz z wami przedyskutujemy. Ten mandat składa się z dwóch części: Pierwszy Kontakt i szersze wyjaśnienia tego dla każdego z was, rozpoczynając od waszej historii, która może zostać podzielona z grubsza na trzy części: pierwsza to wasze przybycie na Lemurię; druga to wzrost i upadek Atlantydy i wasz upadek do ograniczonej świadomości; trzeci jest waszą przewlekłą odyseją przez ciemne królestwa i wasz wzrost z powrotem do pełnej świadomości. Patrząc z lotu ptaka, musicie zrozumieć, że ta rozpiętość czasu składa się z wielu kolejnych sekwencji na waszej planecie nazywanymi Wielkimi Cyklami. Każdy z tych cykli to w przybliżeniu 26,000 lat. Od początku Lemurii przez 900,000 lat przeszliście 34 takich cykli i przed wami jest zakończenie 35-tego. Ten wielki cykl ma się zakończyć z nadchodzącym słonecznym (albo galaktycznym) rokiem 8 Manik. To się stanie, gdy specjalna seria galaktycznych wydarzeń będzie zaplanowana, gdy wasze Słońce przekroczy Galaktyczny Równik.


Głównym powodem naszego przybycia w tak wielkich ilościach jest po prostu to, że ten specjalny czas w waszej historii właśnie nadszedł. Burzliwe wydarzenia dziejące się na całej waszej planecie są wynikiem tego, że zakończacie ten 35-ty wielki cykl. Przychodzimy, aby was powitać i asystować, zarówno jako położnicy jak i mentorzy w waszej transformacji do pełnej świadomości. Ten moment był ustalony bardzo dawno w waszej historii jako czas na tę cudowną zmianę w świadomości. Anunnaki, w tamtym czasie należący do ciemnego sojuszu Anchara, byli dostatecznie świadomi tego i zamierzali przechytrzyć tę ewentualność przy pomocy serii nikczemnych czynów, ale to zostało ucięte, przez nagłą zmianę lojalności i dalszych pokojowych deklaracji Anchary. To doprowadziło w połowie lat 1990-tych do traktatu pokojowego z Galaktyczną Federacją co znacząco zmieniło wojny w tej galaktyce. Przyniosło to wielki pokój, który został nakazany przez Boga wiele eonów temu.


W tym czasie galaktycznego pokoju przyszliśmy wypełnić proroctwo, które jest kluczowe dla tego pokoju. Gaja (Matka Ziemia ) zawiera źródło dla tej galaktyki. Ona jest dlatego niezwykle ważna dla tego pokoju, odkąd Pokój Anchara jest uzależniony od Matki Ziemi całkowicie wracającej do pełnej świadomości. Kładzie to odpowiedzialność na nas, aby szczęśliwie zakończyć tę historyczną misję. Przez jakiś czas ciemny kabal opóźniał ten cel, więc musimy teraz ponaglać dalszy tok, działając znacznie szybciej niż pierwotnie zamierzaliśmy. I w końcu, zwróciliśmy uwagę reżimów ciemnego kabala na fakt, że nasza cierpliwość zawisła na nitce. Kilka działań zostało podjętych, by wzmocnić tę kwestię do liderów kabala, w ten sposób wnosząc różne cele, za które jesteśmy odpowiedzialni do krawędzi manifestacji.


Obecnie jesteśmy pomiędzy, kończąc te zadania, które poprzedzają wielkie zmiany, tak jak wam przekazywaliśmy w wielu wiadomościach wcześniej. Gaja jest, razem z waszą globalną rzeczywistością, w tym punkcie, gdzie jej ogromna transformacja może się rozpocząć; rosnąca turbulencja w atmosferze i oceanach i dudnienie waszej Ziemi są tego oznakami. Wskazuje to, że wasza rzeczywistość doszła do tego decydującego punktu, gdzie jest wymagane albo zwiększone wzmocnienia, albo na pozwolenie na rozpoczęcie dramatycznych nieszczęść. My wiemy, że znaki są wyraźnie widoczne i dalsze opóźnianie tylko powiększy intensywność tych zmian. Moment na rozpoczęcie wielkich zmian nadszedł i czas na działanie jest teraz. Wielkie czyny, aby stanąć na czele tego imperatywu dla zmian są teraz pilnie wymagane.


Nasz zespół Pierwszego Kontaktu przygotowuje się do działania. Zbyt długo pozwalaliśmy siłom waszego świata na kontrolę zasięgu naszych działań, ale ta polityka teraz przeszła do historii. Moment założenia płaszcza ‘ galaktycznej opcji’ właśnie nadszedł. Do tej pory, naszym zadaniem odnośnie szefów ciemnego kabala było czytanie aktu wykroczeń; tego już nie będzie. Następna faza ma ustalić rozkład działania, o którym oni dawno byli poinformowani i wprowadzić go w życie. Wymagania na implementację nowego finansowego i monetarnego systemu są na miejscu i zebraliśmy też te osoby, które mają utworzyć rządy tymczasowe. Ten rozkład tyka i wkrótce już zadzwoni alarm. Nasza flota i personel jest pełen napięcia i w pełni przygotowany, aby przeprowadzić tę misję, która zmieni kurs ludzkiej historii!


Dzisiaj, dyskutowaliśmy co się wydarzy i co zamierzamy z tym zrobić. Najwyższe momenty w Tworzeniu są oznaczone przez dzielność i te czyny, które rozwijają boski plan, oddając suwerenność i wolność dla tych, którym chwilowo zostały zabrane te Boskie prawa. Przychodzimy jako instrumenty Boga, gotowi, aby otworzyć następny rozdział w waszej historii. Wiedzcie, moi Drodzy, że niezliczone Zapasy i niekończąca się Pomyślność Nieba są naprawdę Wasze! Niech się Tak Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Siriańskim, Bądźcie Jednością! Radujcie się!)
Website: Planetary Activation Organization

Friday, February 4, 2011

1 stycznia 2011


1 stycznia 2011

7 Batz, 9 Chen, 7 Ik
Selamat Balik! Powracamy, aby zdać sprawozdanie z tego, co dzieje się na waszym świecie. Dotychczas ograniczaliśmy się w rozpowszechnianiu szczegółów na temat tego, co dzieje się na waszej planecie i Układzie Słonecznym. Teraz nadszedł moment, aby dostarczyć więcej szczegółów w niektórych kwestiach. Jak wiecie Gaja weszła w serię zmian na wielką skalę, które zmienią drastycznie waszą obecną rzeczywistość. Ostatnio informowaliśmy was o procesie osadzania się głównych płyt tektonicznych i to pociąga za sobą zmiany w polu elektrycznym i geomagnetycznym powierzchni planety. Zmiany w tych polach zaczynają stawać się bardziej intensywne. Wiele silnych trzęsień ziemi jakie miały miejsce w ostatnich sześciu latach wpłynęły na zmiany w osi Ziemi powodując zniszczenia w wewnętrznej busoli magnetycznej, która utrzymuje życie na całej planecie. Te zmiany są odpowiedzialne za dużą ilość śmierci wśród zwierząt jakie ostatnio miały miejsce, a zostały dodatkowo wzmocnione przez nagłe zmiany klimatu tak na półkuli północnej jak i południowej. Lecz te zmiany mają jeszcze inny czynnik, który potrzebuje rozpatrzenia.


Spiskowe siły ciemności wyraziły niezadowolenie z powodu nieustających naturalnych zmian na Ziemi powodujących bezpośredni i bezwzględny gwałt na niej. Masowy wyciek ropy naftowej, który rozpoczął się nagle w kwietniu 2010 w Zatoce Meksykańskiej jest jednym z ważniejszych przykładów tej bolesnej strategii. Wiele korporacji i rządów w waszym świecie są w zmowie na wielką skalę, by sparaliżować proces transformacji, który Gaja powoli rozwijała podczas minionych dziesięcioleci. Głównym celem tego podstępu jest niszczenie Prądu w Zatoce i Konwektora na Atlantyku Północnym. To naraża całą Półkulę Północną na bardzo mroźne zimny i jeszcze zimniejsze wiosny, lata i jesienie, co z kolei wpływa negatywnie na Półkulę Południową zmieniając strumień silniejszych powietrznych prądów, powodując przy tym ogromne powodzie podczas lata na Półkuli Południowej. Aby temu zapobiec należy przywrócić poprzedni stan odnawiając Prąd Zatokowy.


Ziemia posiada prąd oceaniczny otaczający planetę, nazywany przez naukowców wielkim Konwektorem. Jest to przepływ energii Ziemskiej, z którą jest zestrojone całe życie ziemskie. Widzieliśmy jak wasi spiskowcy pilnie wyszukują sposobów, aby poważnie uszkodzić ten strumień pierwotnej energii i częściowo im się to udało. Matka Ziemia pracuje teraz nad odnowieniem tego pierwotnego konwektora i jej zadaniem jest zmniejszyć skalę zniszczeń, szczególnie tych, jakie już zdarzyły się na jej powierzchni. Naszym zadaniem jest działać zgodnie z tym, co mówią nam Istoty Niebiańskie. Wasz świat osiąga punkt, kiedy mechanizmy bezpieczeństwa, na których opiera się w wasze społeczeństwo już nie mogą się utrzymać , w związku z czym otrzymaliśmy z Nieba scenariusz, w którym może dojść do serii bezpośrednich i bezpiecznych interwencji. Te zaprojektowane punkty przejęcia szybko nadchodzą. Monitorujemy ostatnie klęski spowodowane przez człowieka i głęboko pragniemy interweniować na masową skalę. To nastąpi w najbliższej przyszłości, ponieważ umożliwią to nadchodzące wydarzenia!


Nie tylko klimat lecz także wasza ekonomia ma poważne trudności. Spiskowcy ciemności i ich słudzy działający poprzez media i rządy przymykają oko na bezprawne działania, które spowodowały, że świat znalazł się o krok od całkowitej zagłady. Teraz ten stan osiągnął już swoje granice. Jest przygotowywana odpowiedź masowa, i faktycznie nastąpi to, co mamy zamiar zrobić. Jesteśmy wyszkoleni przez Niebo w tym zakresie i musimy zastosować się do tych świętych wskazówek dosłownie. Patrzcie na zadziwiającą ilość nieprawidłowych działań, które dzieją się w waszym świecie i w waszym systemie słonecznym i zdajcie sobie sprawę, że są to symptomy, które połączone ze sobą jasno wskazują na bliskość tego, co wam przekazujemy. Wasza rzeczywistość jest bardzo krucha. Punkty zwrotne zbiegają się na przestrzeni całej waszej rzeczywistości nieubłaganie wskazując, że rozpoczyna się ważna zmiana. Naszym zadaniem jest przybyć w odpowiednim momencie i na fali trwających działań dokończyć dzieła. Ta interwencja jest interwencją boską i szybko rozwiąże sprawy.


Wasz świat balansuje na skraju niesamowitych zmian. Jesteśmy zobowiązani zainterweniować. Wiele naszych grup łączników jest skoncentrowanych na szybkim zakończeniu wstępnych zmian. Jesteśmy zdecydowani to zrobić. Jedyną przeszkodą jest ciągle jeszcze panujące w waszym świecie przekonanie o inwazji pozaziemskiej cywilizacji. To przekonanie jest wciąż podtrzymywane przez przemysł rozrywkowy w konsekwencji czego podjęliśmy kroki, aby się upewnić , że nie zostaniemy źle zrozumiani przez wasze społeczeństwo. Przybywamy tu dokładnie wiedząc, jak wasze społeczeństwo o niskiej świadomości było w pełni manipulowane, na początku przez Annunaki a potem przez ich ziemskich poddanych. Stosowanie fałszywych informacji bardzo starannie zamieszczanych, stanowi główny chwyt w rządzie Amerykańskim. Zamierzamy postąpić w taki sposób, abyśmy zostali mile przywitani i przyjęci jak wasza rodzina.


Celem tego co dzieje się teraz w waszym świecie jest oddziaływanie na zmiany w waszej świadomości i rzeczywistości, co wymaga wielu wyjaśnień. Wasza spisana historia jest pełna kłamstw, niewytłumaczonych zdarzeń, i pozornych ′tajemnic′. Chcemy wyjaśnić to, co rzeczywiście się wydarzyło i pokazać wam prawdziwą kronikę waszego pochodzenia. To wyjaśni, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego odzyskujecie pełną świadomość. Wtedy zrozumiecie, że ta misja sięga dalej niż wyłącznie przywrócenie wam sprawiedliwego rządu, lecz abyście zobaczyli, że wasze nowe bogactwo i obfitość jest jedynie wstępem do utworzenia nowego społeczeństwa galaktycznego. Wtedy będzie możliwe przyjazne zbliżenie na większą skalę z wszechświatem i będziecie mogli zacząć lepiej rozumieć naszą misję tutaj i dlaczego pracujemy nad pełnoprawnym kontaktem z wami.


Wiemy, że wielu z was każdego dnia zadaje pytanie na temat dokładnego czasu tej boskiej interwencji. Pozwólcie spojrzeć na to w ten sposób: wasz świat znajduje się na krawędzi upadku. Symptomem wskazującym, że dane społeczeństwo jest blisko wielkiego skoku świadomości jest seria spornych informacji, wyobrażeń, na temat tego co faktycznie się dzieje. To zamieszanie może być podjudzane przez rządy spiskowca, który rozmyślnie wywołuje chaos jako formę utrzymania się dłużej przy władzy. Każdy , kto patrzy obiektywnie na waszą globalną sytuację dostrzega nadejście wielkich zmian. Zazwyczaj do takiej zmiany dochodzi w ciągu kilku dekad po czym wybucha krwawa rewolucja. Jednak w tym wypadku nadzwyczajne okoliczności waszej sytuacji wykluczają możliwość odległego buntu. Bóg oświadczył, że ta rewolucja ma się odbyć teraz bez rozlewu krwi i w taki sposób zostanie przeprowadzona przez nas wraz z ziemskimi sojusznikami. Wydarzy się wreszcie coś szokującego i naprawdę wspaniałego!


Starajcie się stawiać opór frustracji i patrzcie na te ostatnie dni jak na ciszę przed absolutną eksplozją, serią fenomenów bez precedensu pojawiających się w różnych częściach świata, zmieniających wszystko! Nasz personel pracuje i naciska, aby te wspaniałe wydarzenia zamanifestowały się. Staramy sie również, aby czynnik zaskoczenia także był doświadczeniem pozytywnym, w stopniu w jakim zachwycające wydarzenia będą z niecierpliwością oczekiwane! Tworzymy 'magię' by to zamanifestować i naprawdę, codziennie wielu przeciwników z tego powodu zmienia swoje nastawienie. Wszystko jest już blisko i gotowe do wybuchu. Wszystkie aspekty waszej rzeczywistości pękają w szwach; patrzcie na wzmagające się anomalie w waszym Układzie Słonecznym i na Słońcu; patrzcie na wskaźniki zmian w globalnym społeczeństwie. Magia przygotowuje się by wystrzelić!


Dzisiaj głęboko wniknęliśmy w to co się dzieje po to, aby przemienić wasz świat. Weźcie pod uwagę, że zmiany na waszej ukochanej planecie Gaji i w waszej rzeczywistości są naprawdę olbrzymie! Chaos i zamieszanie wywołały w was wiele obaw, lecz wiedzcie, że to zamieni się w wielką radość! Nadszedł już czas dla tej radości, abyście powrócili do wieczności! Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Syriańskim Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)


Tłumaczenie: Ludmiła

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Tuesday, January 25, 2011

January 25, 2011


Galaktyczna Federacja Sheldan Nidle


January 25, 2011
8 Chicchan, 3 Yax, 7 Ik
Selamat Balik! Powracamy ponownie, aby rozważyć wiele tajnych wydarzeń, które są przygotowywane do publicznego ujawnienia. Te wydarzenia były przygotowane od wielu lat, by zmienić wasz świat; to jednak, co się teraz dzieje jest powolną i przewlekłą śmiercią starego porządku, wynikającą w dużej mierze z decyzji inspicjentów ciemnych sił, aby utrudnić edykty Nieba w każdej sposobności i wszelkimi możliwymi sposobami. Ci mieszkańcy ciemności teraz żałują konsekwencji takich działań. Są świadomi nieszczęsnych reperkusji, jakie spowodował ich obstrukcjonizm i używają swoje uprzywilejowane pozycje we władzy, by w ostatniej chwili próbować negocjować ugody z naszymi sojusznikami Ziemskimi. Te próby o ograniczonej sentencji pozostają bez odzewu. Nasi sojusznicy Ziemscy planują odsunąć tych przestępców na bok i spowodować, aby stali się bezsilni w ingerowaniu w politykę, gdy tymczasowe rządy zajmą ich miejsce. Bankowym gangom i ich korporacyjnym przyjaciołom całkowicie brakuje moralnej konstytucji, która ma być cechą nowego tymczasowego rządu.


Te nowe rządy przyniosą uniwersalną suwerenność i wolność od zniewalających systemów politycznych stosowanych przez ziemskie sługi ciemności oraz ich starożytnych szefów Anunaki. Nadchodzi chwila Prawdy i końca dla tak wielu kłamstw i manipulacji, które były sposobem zarządzania ostatnich 13 tysiącleci. Zdajemy sobie w pełni sprawę z trudności jakie mieli nasi ziemscy sojusznicy, by stanąć wobec tych mistrzów ciemności tak długo okopujących się bogactwami oraz władzą. ; jednak każdy z was otrzymał boską dyspensę, by pozostawić to królestwo koszmarów utworzone przez ciemność. Musieliśmy wysłuchiwać tych bezczelnych protestów ze strony spiskowców, kiedy ich prosiliśmy, aby nam wyjaśnili dlaczego w dalszym ciągu stosują politykę starego porządku. Naprawdę, ostatnie dziesięciolecie bezowocnych spotkań z nimi udowodnił jasno, że nie zrezygnowali ze swojej postawy braku skruchy i chęci odwetu. Narastająca teraz cicha rewolucja znosi ich na bok. Oczywiście decydującym elementem w tym wszystkim jesteśmy my. Widzimy jak bardzo potrzebujecie zaangażowanego obrońcy i mentora i robimy wszystko, abyście to otrzymali.


Te wymagania zmieniły ten pierwszy kontakt w coś całkiem bezprecedensowego: w misję, będącą zarówno zwiastunem jak i moralną gałęzią wykonawczą dla Federacji Galaktycznej. W tej roli uczymy się, w jaki sposób nawiązywać kontakty z każdym z was oraz jak skuteczniej asystować naszym Ziemskim sojusznikom w zakończeniu kontroli sił ciemności. Ta przemiana planety Ziemi w powrocie do Światła została zarządzona przez Niebo i przez Lorda Surea. Poza tym mamy pozwolenie na zrealizowanie pewnych zadań, które zwykle nie są tolerowane przez naszych przełożonych. Dlatego prowadziliśmy misje, które wymagały bezpośredniego włączenia naszego personelu między was i odbywały się pod przewodnictwem naszych kuzynów zamieszkujących wnętrze Ziemi, Agarhtian, oraz umieściliśmy około 10 milionów mężczyzn i kobiet naszej floty w waszym świecie, z zapasem przynajmniej 15 milionów więcej. Nasza flota jest ogromna i chociaż mamy wspaniałą ekipę żywych Istot (nasze Okręty), liczebność tego kontyngentu naszego personelu w waszym świecie nie zmniejsza naszych zasobów. Ci ludzie są naszymi oczami i uszami na powierzchni planety i ich odzew przygotowuje nas na przyszłe zadania jako mentorów.


Wyzwolenie was z ucisku, w którym żyjecie jest naszym głównym celem, dla którego utworzyliśmy ekipę wspólnie z Agarhtianami, by upewnić się, że nasze plany są stosowne dla waszych społeczeństw. Mamy moralny obowiązek przyczynić się naszym doświadczeniem do sprawy naszych Ziemskich sojuszników, gdyż jest bardzo ważne, aby ciemność zrzekła się władzy z ich rąk. W ten sam sposób pragniemy widzieć, jak nasi Ziemscy sojusznicy doprowadzą do końca te plany, które wspólnie uzgadnialiśmy. W tym celu pomogliśmy w dostarczeniu metali szlachetnych, niezbędnych na powrót do systemu monetarnego całkowitego opartego na twardej walucie. Także użyliśmy naszej technologii, by dostarczyć naszym Ziemskim sojusznikom koniecznych informacji wywiadowczych, by przechytrzyć negocjatorów ciemności. Posiadamy również środki komunikacji i bezpieczeństwa niezbędne do szybkiego przetransportowania naszych sojuszników Ziemskich z jednych ważnych, decydujących konferencji na inne, a także zobowiązaliśmy spiskowca ciemności do spełnienia żądań naszych Ziemskich sojuszników. Jest to jedynie mała część tego, co obecnie robimy.


Kluczowym elementem w tym momencie jest nasza technologia obrony, która jest daleko bardziej zaawansowana niż waszych tajnych rządów. Użycie tej przewagi w ciągu wielu misji obrony jasno udowodniło spiskowcom zakres naszych możliwości. Zneutralizowaliśmy bronie atomowe, ugasiliśmy platformy miotaczy pocisków i samolotów, a także bazy kosmiczne. To potrzebowało bieżącej eliminacji niektórych statków kosmicznych oraz innych baz obcej technologii. Zapobiegliśmy także w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozwinięciu pewnych modułów sekretnej broni przeciw naszym Ziemskim sprzymierzeńcom. Daliśmy im jasne ostrzeżenia, że nie pozwolimy sobie na jakikolwiek atak na depozyty metali szlachetnych i stref bezpieczeństwa naszych Ziemskich sprzymierzeńców. Te sprzeciwy teraz zaczynają tracić na sile. Neutralizacja przez nas połączonych sieci satelitarnych była przysłowiową kropką nad i, która ukazała , że wojskowe rozwiązanie nie jest żadną opcją.


Ochrona i wsparcie dla naszych sojuszników Ziemskich to jedna rzecz; całkiem odmienna to bezpośrednie zaatakowanie tych rządów cienia. Wciągnięcie nas w ten absurd jest taktyką utrzymywaną przez szefów ciemności. Wiemy o tym i daliśmy znać spiskowcom, że jedyną alternatywą, którą im dajemy jest ich bezwarunkowa kapitulacja. Odnośnie zbliżających się procesów sądowych, nasi Ziemscy sojusznicy rozumieją, że kara śmierci jest „poza rejestrem”, jak również długoletnie wyroki dla winowajców. Czas jaki pozostanie na planecie po zmianie rządów nie będzie większy niż 16 miesięcy. Procesy sądowe nie odbywają się w celu orzekania winy albo zemsty, lecz by wyjaśnić i zrozumieć, co pozwoli kontynuować (życie i postępowanie). Głównym celem jest nauczyć was osiągnięcia pełnej świadomości. Ta stara gra winy i kary trwała już wystarczająco długo i straciła swoją ważność! Wasza rzeczywistość jest kształtowana w celu obszernej zmiany na lepsze.


'Zmiana świadomości' dla większości z was jest wyrażaniem, które obecnie nie ma większego znaczenia. Jednak jego implikacje są wyraźne, a my jesteśmy zobowiązani uszanować tę odpowiedzialność. Jesteście osobami o imponujących i niewyczerpanych możliwościach, znajdującymi się w przededniu wydostania sie z nędzy jaką wyobraża ciemność. Ugruntowywanie się tych czasów będzie katalizatorem dla waszego przebudzenia i kiedy już wynurzycie się z toksycznej i śmiertelnej zasłony waszej obecnej rzeczywistości, będziecie mogli, że tak powiem, powąchać przepiękną świadomość róży Nieba. To zabawne doświadczenie rozświetli duszę i przyniesie jej radość w Obecności JAM JEST. To jest to, co właśnie znajduje się przed wami i w 'świetle' tego jakiekolwiek niemiłe przeżycia ostatnich 13 tysiącleci pójdą szybko w zapomnienie. Skupiajcie się na chlubnej przyszłości, która się właśnie rodzi.


Będziecie nagrodzeni imponującą odpowiedzialnością i wielkie rzeczy oczekują na was. Osiąganie nowej tożsamości, kim jesteście, nie jest łatwe, gdy jesteście osaczeni, ograniczeni i wyśmiani przez wasze teraźniejsze otoczenie. Jego zadaniem jest pysznić się przez naśmiewanie się i nadużycia, które musieliście znosić w tym okresie życia. Znajdujecie się w punkcie zwrotnym i Niebo obdarzyło was Łaską boską, byście odnieśli sukces w świętych zadaniach. Mamy zamiar zaopatrzyć was w niezbędne środki, by zabezpieczyć wasz sukces. Waszym przeznaczeniem jest, abyście sami odnowili się i powrócili do swojej poprzedniej sławy! Naszą rolą jest pomoc wam, by wyrównać drogę i działać jako wasi fizyczni mentorzy. Wasze poruszanie się w kierunku Wewnętrznej Ziemi uzupełnia podróż, którą zaczęliście tysiąclecia temu. Moment radości jest teraz z wami!


Dziś rozmawialiśmy na temat wielkich zmian, które się zaczynają w waszej rzeczywistości. Nadszedł czas, by zakończyć zatajanie, UFO są tutaj! Pozwólcie, aby to było pierwszym krokiem do imponującego zgromadzenia rodzinnego. Cieszymy się! Nasze przybycie będzie dopełnieniem waszego powrotu do pełnej świadomości. Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze! Niech Się Stanie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (W Syriańskim Bądźcie Jednością! Radujcie Się!)


Website:
Planetary Activation Organization
Tłumaczenie: Ludmiła
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Galactic Channelings

GREG GILLES

GREG GILLES
Polski

despertando.me - other channels

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
Polski

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
Polski

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
Polski

David Wilcock Translations

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
Polski

Tribute to White Cloud

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
Polski

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
Polski

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
Polski

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
Polski

Sheldan Nidle Free Webinar